Automotive

Ferrari Testa Rossa V-12

250 pp.

Joel E. Finn

The Newport Press

1979